Tájékoztatás időközi választásról

2016-01-25 11:15:06


T Á J É K O Z T A T Á S

A HEGYHÁTHODÁSZ községben 2016. április 24-ére kitűzött időközi polgármester választással kapcsolatos aktuális tudnivalókról

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2016. február 26. és 2016. március 07. között kapnak értesítést.
A névjegyzékből történő kihagyás illetőleg az értesítő hiánya miatt a Helyi Választási Irodához (9915 Nádasd, Kossuth út 101.) kell haladéktalanul fordulni hétfőtől-csütörtökig: 7,30 –16,00 -ig, pénteken: 7,30 –13,30 óráig.

A névjegyzék:
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán az a személy rendelkezik választójoggal, akik Hegyháthodász községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és a 2014. évi önkormányzati választáson legutóbb
· Hegyháthodász község  szavazókörének a névjegyzékén szerepelt, vagy
· máshol szerepelt ugyan a névjegyzékben, de abban a választókerületben már nincs
sem lakóhelye, sem tartózkodási helye, vagy
· sehol sem szerepelt a névjegyzékben.

Az a választópolgár, aki Hegyháthodász községben lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkezik, és az utolsó általános önkormányzati választáson Hegyháthodász település  szavazókörének a névjegyzékén szerepelt, a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe kerül automatikusan felvételre.

Az a választópolgár, aki Hegyháthodász községben csak tartózkodási hellyel rendelkezik, de a legutóbbi általános önkormányzati választáson Hegyháthodász település szavazókörének névjegyzékén szerepelt, automatikusan felkerül a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékére.

Az időközi polgármester választásokon átjelentkezési kérelmet nem lehet benyújtani!

Az időközi polgármester választáson választójoggal rendelkező, mozgásában gátolt polgár kérelmezheti, hogy a választási iroda:
· szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson
A kérelem benyújtható online (www.valasztas.hu), postai úton vagy személyesen a választást megelőzően 2016. április 22-én (péntek) 16 óráig a Helyi Választási Irodához, illetve mozgóurna igényelhető a választás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottságnál.

Az ajánlás:
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a település szavazóköri névjegyzékében szerepel.
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, anyja nevét. Az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás. A nevének saját kezű aláírására képtelen választópolgár az ajánlóívet a választási iroda vezetője, tagja, valamint bíróság, közjegyző előtt láthatja el kézjegyével. Ez esetben a választópolgár kézjegyét a választási iroda hivatalos személyként eljáró vezetője vagy tagja, valamint a bíróság, illetőleg a közjegyző hitelesíti.

A választópolgár több jelöltet is ajánlhat
· ami azt jelenti, hogy akár valamennyi polgármester jelöltet támogathat aláírásával
· viszont egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.
Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője gyűjthet.
Nem gyűjthető ajánlás:
· az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
· a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
· tömegközlekedési eszközön,
· állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
· felsőoktatási és köznevelési intézményben,
· egészségügyi szolgáltató helyiségben.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

Helyi Választási Iroda