[1] 2 3 4 előre

Formanyomtatvány

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap]ide kattintva letölthető

II. Hódfesztivál 2024. április 13

II. Hódfesztivál

Bursa Hungarica pályázatok

HEGYHÁTHODÁSZ község Önkormányzata Képviselőtestülete ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2024. évi kiírásához!Pályázati tudnivalók:HEGYHÁTHODÁSZ Község Önkormányzata Képviselőtestülete értesíti a nappali tagozatos képzés keretében tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatókat, hogy Önkormányzatunk

Lomtalanítás

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmiés Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.Lomtalanítási tájékoztató2023.évAz STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti a TiszteltLakosságot, hogy az idei évben is a vegyes hulladékgyűjtésre kötelezett

Hódfesztivál

A részletes program ide kattintva megtekinthető >>>

Bursa Hungarica

HEGYHÁTHODÁSZ község Önkormányzata Képviselőtestülete ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi kiírásához! Pályázati tudnivalók: HEGYHÁTHODÁSZ Község Önkormányzata Képviselőtestülete értesíti a nappali tagozatos képzés keretében tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatókat, hogy Önkormányzatunk ismételten csatlakozott a Bursa Hungarica

Bursa Hungarica

A pályázati felhívás ide kattintva elérhető 

Pályázati felhívás

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nádasd 2. számú háziorvosi körzet háziorvos munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Vas megye, 9915Nádasd, Petőfi út  49. Vas megye,

Hirdetmény

Ide kattintva olvasható

Hirdetmény

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.,

Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási, létesítési és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen

Bursa Hungarica pályázati felhívás

HEGYHÁTHODÁSZ Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennelkiírja a 2019. évre az alábbi pályázatokat: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második

HIRDETMÉNY

A téli rezsicsökkentés keretén belül a nem vezetékes gázzal fűtők 12.000.-Ft összegű támogatásának igénylésérőlTájékoztatom a Lakosságot, hogy a Kormány az 1364/2018. (VII. 27.) Korm.határozatban döntött arról, hogy a vezetékes gázzal

Lakossági fórum

Hegyháthodász Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és atelepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezésisajátos jogintézményekről szóló 31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdése értelmében lakossági fórumot hív össze.A lakossági fórum

Bursa Hungarica pályázati felhívás

HEGYHÁTHODÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁVAL EGYÜTTMŰKÖDVE, AZ 51/2007. (III.26.) KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN EZENNEL KIÍRJA A 2018. ÉVRE AZ ALÁBBI PÁLYÁZATOKAT: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ÖsztöndíjpályázatotFELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első

Ebzárlat

A hirdetmény ide kattintva megtekinthető

Tájékoztatás időközi választásról

38-6/2016 HVI határozat a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számáról >>

Tájékoztatás jelölő szervezet nyilvántartásba vételéről

Hegyháthodász Helyi Választási Bizottság 2/2016. számú határozata jelölő szervezet nyilvántartásba vételéről: 2/2016. (II.03.) HVB számú határozat

Tájékoztatás időközi választásról

T Á J É K O Z T A T Á SA HEGYHÁTHODÁSZ községben 2016. április 24-ére kitűzött időközi polgármester választással kapcsolatos aktuális tudnivalókrólA választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2016.

Időközi polgármesterválasztás

TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatom a lakosságot, hogy hegyháthodászi Helyi Választási Bizottság 1/2016.(I.20.) sz. határozata ellen a törvényes határidőben fellebbezés nem érkezett, a határozat 2016. január 23-án jogerőssé és végrehajthatóvá vált. Az időközi választás időpontja: