HIRDETMÉNY

  nyomtatási kép
A téli rezsicsökkentés keretén belül a nem vezetékes gázzal fűtők 12.000.-Ft összegű támogatásának igényléséről
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a Kormány az 1364/2018. (VII. 27.) Korm.határozatban döntött arról, hogy a vezetékes gázzal rendelkező településeken lévő olyan háztartások, melyek vezetékes gázzal nem rendelkeznek, illetve a háztartások fűtése nem gázzal történik, a téli rezsicsökkentés keretén belül egyszeri, természetbeni támogatásban részesüljenek.
Az érintett igénybejelentőnek az adott háztartás a bejelentett lakóhelyének, vagy a bejelentett tartózkodási helyének kell lennie.
A háztartás, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a támogatásra jogosultnak a kitöltött igénybejelentő lapot legkésőbb 2018. október 15-ig a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatalba kell benyújtania. A határidő túllépése jogvesztő, így az ezután benyújtandó igénybejelentéseket fogadni nem tudjuk.
A téli rezsicsökkentés iránti kérelemhez szükséges igénybejelentő lap minden háztartás részére kiküldésre kerül, elvesztése esetén a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatalban vehető át (telefonszáma: 06-94/524-014), illetve a település honlapjáról (www.hegyhathodasz.hu) is letölthető.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy kizárólag csak olyan háztartás esetében nyújtható be a támogatás iránti kérelem, mely háztartás nem részesült a vezetékes gázzal fűtök 12.000,- Ft-os egyszeri támogatásában.
Hegyháthodász, 2018. augusztus 24.

Kercsmár Kálmán sk.
polgármester

Letölthető anyagok: