Lakossági fórum

  nyomtatási kép
Hegyháthodász Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdése értelmében lakossági fórumot hív össze.
A lakossági fórum témája:
Az elkészült településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet véleményeztetése

A témával kapcsolatos lakossági fórum időpontja:
2017. november 28, 17,00 óra
Helvszín:
Hegyháthodász, Kultúrház

A témával kapcsolatban a lakossági fórumot követően, legkésőbb 2017 december 6-ig az alábbi módokon tehetnek észrevételeket, javaslatokat:
- Írásos észrevétel Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9915 Nádasd, Kossuth Lajos utca 101) történő megküldésével,
- Elektronikus levélben történő megküldéssel a foepitesz@nadasdkj. hu e-maiI címre

Hegyháthodász, 2017 . november 15.
Kercsmár Kálmán
polgármester