Háziorvosi álláspályázat

  nyomtatási kép

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Hegyháthodász, Hegyhátsál és Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületei

pályázatot hirdetnek

háziorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 9915 Nádasd, Petőfi u. 49., 9915 Hegyhátsál, Fő u. 3., 9915 Hegyháthodász, Kossuth u. 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:
Háziorvosi feladatok ellátása vállalkozói jogviszony keretében Hegyháthodász, Hegyhátsál és Nádasd településeken, vegyes körzetben. Hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatásban való részvétel. Körzetbe tartozó lakosságszám: 904 fő.

Pályázati feltételek:
- Büntetlen előélet,
- Ellátás nyújtásához szükséges orvosi végzettség
- Alapszintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Végzettséget igazoló okiratok másolata,
- Szakmai önéletrajz,
- A szakmai pálya rövid bemutatása,
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

Az állás betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karvalits J. Zoltán, Nádasd község polgármestere nyújt, a 94/524-014-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak a Nádasd Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9915 Nádasd, Kossuth L. u. 101. ).

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 30.

Egyéb lényeges információ: Szolgálati lakás biztosított.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot Hegyháthodász, Hegyhátsál és Nádasd Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei bírálják el a pályázat benyújtási határidő lejártát követő első együttes képviselő-testületi ülésen.

 

Nádasd, 2012. május 08.