LEADER Pályázati felhívás újramegnyitása!

  nyomtatási kép

Annak érdekében, hogy az AVOP LEADER+ intézkedés keretében, a helyi akciócsoportok által elnyert források teljes mértékben felhasználásra kerüljenek, az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága 2006. október 25-től a helyi pályázati felhívások újramegnyitását hagyta jóvá.

 

Ennek megfelelően az Őrtorony Leader Kistérség, ismételten megjelenteti pályázati felhívását Vidékfejlesztési Programjának megvalósítására.

 

A felhívás az eredeti pályázati felhívásnak megfelelően, azzal szó szerinti egyezésben került közzétételre. Azonban az előző pályázati felhívásban pályáztatott jogcímek közül ismételten, csak néhány jogcímre lehet pályázatot benyújtani. A pályázati felhívás újra meg nem nyitott jogcímeinél az "ez a jogcím nem kerül pályáztatásra" megjegyzést szerepeltettük. Amennyiben újra meg nem nyitott jogcímre mégis érkezik pályázat, az hiánypótlás nélkül elutasítandó.

 

A 2006. szeptember 11-ével zárult pályáztatás és a mostani újramegnyitott pályáztatási szakasz alatt, egy pályázó által, összesen 3 db pályázat nyújtható be. A már elutasított pályázatok helyett új pályázat benyújtható. Azonban a folyamatban lévő (hiánypótlás vagy befogadás alatt álló) pályázatok helyett új pályázat már nem nyújtható be.

 

Pályázható jogcímek:

1. Őrtorony belföldi, családi és ifjúsági turisztikai programon belül az

  1.1.2. Aktív, szervezett, családi és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés támogatása jogcím esetében megítélhető támogatás: a projekt teljes elszámolható költségének 45%-a, max. 5.000.000 Ft, 

2. Őrtorony térségi arculat kialakítása és marketing programon belül a

2.1.2. Egységes falutáblák, információs táblák, közterületi elemek tervezése, elkészítése és elhelyezése jogcím esetében megítélhető támogatás: a projekt teljes elszámolható költségének 85%-a, max. 1.000.000 Ft

3. Életminőség javításán belül a

  3.1.2. Természeti és épített kulturális értékek helyreállításának támogatása jogcím esetében megítélhető támogatás: a projekt teljes elszámolható költségének 85%-a, max. 3.000.000 Ft

4. Helyi gazdaság erősítésén belül a

  4.1.1. Helyi termékfejlesztés, hozzá kapcsolódó alapanyag feldolgozás támogatása (gyümölcs, fa, fűz, méz, tökmag, egyedi ipari termék stb.) jogcím esetében megítélhető támogatás: a projekt teljes elszámolható költségének 45%-a,  max. 5.000.000 Ft

4.1.3. Helyi termékek piacra jutásának újszerű megoldása jogcím esetében megítélhető támogatás: a projekt teljes elszámolható költségének 45%-a,   max. 2.000.000 Ft

5. Esélyegyenlőség javításán belül az

  5.1.1. Nők, pályakezdő fiatalok és romák népi mesterségekhez kötődő (ön)foglalkoztatás tárgyi feltételeinek támogatása jogcím esetében megítélhető támogatás: a projekt teljes elszámolható költségének 45%-a,  max. 1.400.000 Ft

 

A pályázatok beadási határideje: 2006. november 24. (péntek) 24 óra.