Összehangolt vidékfejlesztési program készül

  nyomtatási kép

Amikor a világon éleződik a gazdasági verseny, nő a politikai feszültség, Magyarországon pedig  egyre nagyobb a fejlett és a fejletlen régiók közti különbség, feltámad az igény egy olyan lehetőségre vagy módszerre, amely segít tompítani az egyenlőtlenségeket, és lehetőséget ad a leszakadás elkerülésére.

 

Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Leader+ program keretében pályázati úton a jövő év végéig mintegy 50 magyar kistérség, kistelepülési társulás kaphat egyenként közel 100 millió forinttámogatást, helyben kidolgozott vidékfejlesztési programjának megvalósítására. Ez összességében mintegy 4,8 milliárd forintos forrást jelent, amelyből 4 milliárd forintot az Európai Unió finanszíroz.

Megragadva lehetőséget a Rábától délre eső 13 települési önkormányzat /Csákánydoroszló, Daraboshegy, Döbörhegy, Döröske, Halastó, Halogy, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Katafa, Nádasd, Nagymizdó, Sárfimizdó, Szarvaskend/ megállapodott abban, hogy akció csoportot hoznak létre a pályázaton való részvételre. A szervezéssel jómagamat és Sütő Kálmán csákánydoroszlói vállalkozót bíztak meg.

A Leader+ pályázaton való sikeres részvételünk feltétele az alulról jövő újszerű kezdeményezésekből térségünkre összeállított vidékfejlesztési tervünk elkészítése. Ennek érdekében fórumokat, kerekasztal beszélgetéseket tartottunk Nádasdon, Csákánydoroszlón, Szarvaskenden, Sárfimizdón és Halastón a térségben tevékenykedő civil, vállalkozói és önkormányzati szféra képviselői számára. Véleményüket kértük arról, hogy milyen lehetőségeket látnak, a térségben élők életminőségének javítására, milyen ötleteik, fejlesztési terveik vannak a munkahelyteremtés és megőrzés területén. Ötleteket vártunk és várunk életképes vidéki közösségek kialakítására, együttműködési képességük és szervezettségük javítására.

 2005. július 15-i alakuló ülésünkön 13 önkormányzat, 1 kisebbségi önkormányzat, valamint a civil szféra 19 résztvevője fejezte ki csatlakozási szándékét az Őrtorony Leader Kistérséghez. Megválasztottuk akciócsoportunk szervezeteit. Vezető szervezet feladatainak ellátására  Szarvaskend Községi Önkormányzata kapott megbízást. A gesztori tevékenységre Hegyháthodász Községi Önkormányzatát kértük fel. A helyi Bíráló és Monitoring Bizottságba minden településről 1-1 fő került be. A HBMB összetétele a következő: 6 fő az önkormányzatokat, és 9 fő a vállalkozói és civil szférát képviseli. A vidékfejlesztési program és pályázat elkészítésére munkacsoportot hoztunk létre a tagság projekttervezésben, pályázatírásban gyakorlott képviselőiből.

Az AVOP LEADER+ program egyedi vonása egyben feladata a vidéki térségek közösségi részvétellel kialakított vidékfejlesztési tervének széleskörű, helyi partnerségre alapozott megvalósítása. A vidékfejlesztés ezen új modellje, teszi lehetővé számunkra, hogy a fórumokon összegyűjtött ötletek, elképzelések, tervek alapján kialakított vidékfejlesztési programunk kedvező elbírálása esetén, elnyert támogatási keretösszeget, saját magunk pályáztassuk meg a térség fent említett szereplő között. A pályázatokat helyben értékeljük és az alakuló ülésen megválasztott Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság hoz döntést a támogatásokról. A pályázat beadási határideje augusztus 1.,  döntés az év végéig születik. A Helyi pályázatok kiírására várhatóan jövő év tavaszán kerülhet majd sor.

 Mivel a jelenleg rendelkezésre álló keretből 50 magyar Leader-csoport kaphat támogatást, ezért elmondható, hogy kevés a hal és sok a fóka. Ha pályázatunk most nem kap támogatást az elkészítésére fordított energia nem lesz haszontalan, hiszen jövő év tavaszán induló új pályázaton ismét szerepelhetünk, illetve 2007-től az eddigieknél jóval nagyobb összegű vidékfejlesztési  keretből  lehetőségünk nyílik programunk megvalósítására.

 

Tóth László Ödönné

Hegyháthodász polgármestere