Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny

  nyomtatási kép

A Belügyminisztérium, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Oktatási Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Miniszterelnöki Hivatal, Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Turizmus Rt, a Magyar Turisztikai Hivatal meghirdették a Virágos Magyarországért virágosítási, parkosítási és környezetszépítő versenyt, amelyre Önkormányzatunk is benevezett.

A versenyen valamennyi magyar település részt vehet város és falu kategóriában.

A verseny célja:

A kultúrált, környezetbarát, vendégváró országkép kialakításának elősegítése, a településkép esztétikus megjelenítése, növényekkel történő díszítése, a környezetvédelem, az ökológia követelményeire tekintettel. Új zöldfelületek, parkok, fasorok létesítése, fenntartása, kulturált egészséges környezet kialakítása, közterek, utcák, épületek, intézmények virágosítása, növénykiültetések a lakosság bevonásával, részvételével, továbbá a település műemlékeinek, épületeinek turisztikai és kulturális értékeinek megőrzése, fejlesztése és a parlagfű irtása.

A Szervező Bizottság a verseny követelményeit az alábbiakban határozta meg, amelynek alapján kerül sor a bírálatra, a versenyben elért eredmény megállapítására és a díjazásra:

I.                     Minőségi követelmények:

- a települési zöldfelületek, emlékhelyek, sírkertek minősége, gondozottsága

- növénykiültetések - fák, cserjék, évelők, örökzöldek, egynyári virágok gyepfelületek minősége harmóniája a tájjal, az épített környezettel, a műemlékek és környezetük állapotával

II.                   Felkészülés, részvétel a környezetszépítésre

- az önkormányzat erőfeszítése (források, támogatás, szervezés, irányítás)

- helyi vállalkozások, intézmények részvétele (vendéglátók, üzletek, üzemek stb.)

-közösségi együttműködések, civil szervezetek részvétele, helyi versenyek szervezése

-magánházak tulajdonosai, a lakosság részvétele (utcakertek, előkertek, épület homlokzatok díszítésével)

- környezeti nevelés, az oktatási intézmények külső, belső környezetének virágosítása, gondozása, az ifjúság aktív részvételével

III.                 Általános benyomások

- a település zöldfelület gazdálkodása, helyzete

- a település tisztasága, parlagfű és más gyomok irtása

- az épített környezet minősége, állapota (terek, utcák, épületek, műemlékek, utcabútorok).

-  a település megjelenése turisztikai szempontból

A versenyre jelentkezett települések bírálatát szakemberekből álló zsűri végzi. Az elért pontszámokat figyelembe véve - a Szervező Bizottság javaslata alapján - a kiírók és a támogatók által felajánlott díjakkal jutalmazzák a legjobbakat. A verseny fődíja: részvétel a 2006. évi Virágos Városok és Falvak Versenyén (Entente Florale), hazánk képviselete a legjobb város és falu részvételével.

Az országos versenyen való eredményes szereplés és lakókörnyezetünk szebbé tétele érdekében HELYI VIRÁGOSÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI VERSENYT hirdetünk a lakosság részére.