Képviselő-testületi ülés

  nyomtatási kép


December 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen több napirendi pont szerepelt. Dönteni kellett a helyi adókról, vízdíjról és hulladékszállítási díjról. Testületünk 2005. évben újból bevezeti az iparűzési adót, melynek mértéke a vállalkozások nettó árbevételének 2%-a. (A rendelet teljes szövege hamarosan olvasható lesz az INTERNETEN, a www.hegyhathodasz.hu webcímen.) A kommunális adórendeletünket módosítani kellett. Az adó mértéke eddig 12.000 Ft volt, amelyből a helyi állandó lakosok 10.000 Ft kedvezményt kaptak. Ezt a különbségtételt az uniós jogharmonizáció miatt már nem lehet alkalmazni, és egységes adómértéket kell megállapítani, ezért a testület 3.000 Ft-ra módosította a 2005. évben fizetendő kommunális adó összegét. A hulladékszállítási díj 1-2 fős háztartásig 90 Ft/űrítés + ÁFA, több fős háztartásnál 197Ft/űrítés + ÁFA összegre változik 2005-ben. A hulladékszállítás gyakorisága marad a kéthetenkénti. A 2005. évi vízdíj a lakosság részére 161 Ft/m3, közületek számára 185 Ft/m3 lesz. Döntés született A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Polgári Védelmi Kirendeltségének működéséhez való hozzájárulásról is, amely az ideihez képest nem emelkedett, mértéke 3 Ft/fő/hó lesz a 2005. évben is. A Körmend Város Tűzoltóság "PIROSECURITAS" Élet és Vagyonvédelmi Alapítvány kérelmét a jövő évben nem tudjuk támogatni.  100 ezer Ft támogatást biztosítunk azonban a helyi polgárőrségnek, akik szabadidejüket áldozva éjszakai járőrözéssel járulnak hozzá közbiztonságunk erősödéséhez. A képviselő- testület régi ígéretének tett eleget, akkor, mikor döntött arról, hogy az idén, december 30-án ismét időseknapi ünnepséget rendez, amelyen a hatvan év feletti lakosságot megvendégeli és számukra karácsonyra anyagi támogatást oszt szét.