Faluap 2004 augusztus 28

  nyomtatási kép


A falunapi program keretében elsőként a Túlélő Túrára jelenkező 8 csapat gyűlekezett a kultúrház udvarán. Sorsolással döntöttük el az indulási sorrendet. A csapatok 20 pecenként indultak a nem könnyű megmérettetésre.

Első feladatukat a könyvtárban kellett teljesíteniük.

 • Magukhoz illő csapatnevet, csatakiálltást  és csapatlogot kellet kitalániuk és ezeket számítógépen előre meghatározott formátumban  kellett elkészíteni, majd kinyomtatni. ez került az értékelő lap hátoldalára.
 • Amíg a csapat egy része ezzel foglalatoskodott, addig a másik részének csapatzászló készítés volt a feladata.

 Az állomás elhagyása után bonthatták fel az induláskor kapott instrukciós levélet.

 • Minden állomást libasorban a zászlót magasra emelve kell érkezni.
 • A feladatok megkezdését csatakiálltással kell kezdeni (ezekért mindig külön pont járt)
 • Az útvonalon végig parlagfűvet kell gyűjteni, amely két célt is szolgált:
  • egyik állomáson a feladat elvégzésének feltétele a gyűjtött parlagfű,
  • másik pedig az, hogy a legtöbb parlagfűvet gyűjtő csapat különdíjban részesül.

Második állomás: itt a csapatok feladata árok feletti hídépítés. de nem ám akárhogyan, az előző csapat által az állomást körülvevő 50m-es körzetben eldugdosott 30db piros színnel megjelölt farönköt kellett összegyűjteni a hídépítéshez, majd a híd szétszedése és a rönkök újbóli eldugdosása volt a feladat. Ekkor még a fa tetejére is került rönk, volt olyan leleményes csapat, amely maga készített rönköt és azt piros színnel megjelölte, mivel úgy eldugták a csapatok a rönköket, hogy szinete nem volt csapat amelyik mind a 30 db-ot metalaláta volna. A pótrönköket állomásvezetők elfogadták, elvégre túlélésről volt szó.

Harmadik állomás: A hegyháthodászi pálinka főzdénél stílusosan 10 üvegpohárból kellett kiválasztani 1,5 m távolságból az egy darab pálinkát tartalmazó poharat. Minden cspatnak lehetősége volt plusz 5 pontért tányérból kikanalazni a pálinkát. (Ezzel minden csapat élt is)

A negyedik állomás egy gyönyörű természeti környezetben lévő pataknál volt található. Itt nyakba lógó fakuglikon jelképes állatofigurákat kellett átvinni 3  db téglával  haladva "mocsár" túloldalára.

Az ötödik állomáson mély völgy felett 100 éves bükköserdőben kifeszített kötélen lajhármászás, és az puha avarban kijelölt helyen történő kúszás volt a feladat.

A következő, hatodik feladat a túraútvonal felének, úgy kb. 7.5 -8 km-nek megtétele után következett. Itt egy nem könnyű terepen kijelölt pályán kellett lengő gumiabroncsok között haladni. Nem volt könnyű, mivel egyszerre kellett figyelni a talajra és a pálya fölött lengő gumiabroncsokra.

Egy meredek emelkedőn való feljutást követően a csapatok megszabadulhattak hosszú úton cipelt terhüktől, a parlagfűtől. A hetedik állomáson ugyanis parlagfű nyakazás és temetés volt a feladat. A csapat egyik fele számolta a gyűjtött p.fűvet, egy tagja fatuskón kisbaltával megszabadította azt gyökerétől, a maradék pedig sírgösröt ásott és eltemette. A legtöbb parlagfűvet a DarabosHEGYI ÁSZOK csapata gyűjtötte, több, mint 5000 darabot.

Az út ezek után már zalai tájakon folytatódott, dombról le és dombra fel meneteltek az egyre fáradó, de kitartó csapatok. Itt az útvonal mellett két környezetismereti TOTÓt töltöttek ki, majd közel a végállomáshoz a gyönyörű környezetben fekvő Pusztacsatári zarándokhelyhez, még három állomás várta őket.

Az egyiken mocsárból kellett kihalászni konzerveket, a másikon egy közel 3000 m2-es kis erdőben elhelyezett vadon élő állatok képeit kellett megtalálni és felismerni. A végállomáson pedig saját készítésű íjjal és nyílvesszővel kellett célba lőni.

A versenyt kezdő  csapat 8 óra 20 perckor indult el és az utolsóként induló csapat délután 4 óra 40 perckor ért be a célállomásra, innét mindenki nagy örömére a falugondnoki busz szállította haza a versenyzőket, ahol mindenkit étellel és itallak kínáltak szorgos sütő- főző asszonyink, lányaink, legényeink. A menű babgulyás, pörkölt és előző éjszaka frissen töltött véreshurka volt.

A jól megérdemelt estebéd után következett az eredményhírdetés és díjkiosztás. Az első három helyezett csapatok az okleveleken kívűl sátrakat, hálózsákokat kaptak ajándékba, de senki sem maradt jutalom nélkül, minden csapatnak jutott egy egy karton sör és a kicsik édességcsomagokat vehettek át. 

A TÚLÉLŐ TÚRA EREDMÉNYE:

   • első helyezezett:      SOPRONIG MÁSZOK csapata
   • második helyzett:     8-1=(hét) kitssy INniDILYÁNY csapata
   • harmadik helyezett:  FAKANÁL csapata
   • negyedik helyzett :   Hegyi Ászok csapata
   • ötödik helyezett:       Totál Makik csapata
   • hatodik helyezett:     Ómagyarok csapata
   • hetedik helyezett:     Angyalok és Ördögök csapata
   • Különdíjat kapott a legfiatalabbak csapata a TIGRISEK
   • különdíjat kapott a legtöbb parlagfűvet gyűjtő csapat a Hegyi Ászok


Napközben a fiatalabb korosztály számára nagyban megépített társasjáték volt a program, ezen felül délután minden kisgyeremek boldogan vette birtokba az ugráló légvárat.


TÁMOGATÓINK

HODÁSZI PÁLINKAFŐZDE KFT.

LUMBER FA KFT.

ULME KFT.

ÁFÉSZ KÖRMEND

HEGYHÁTSÁLI CSIRKENEVELŐ TELEP

NÁDASDI BARÁTAINK