Hegyháthodász Község Honlapjának akadálymentesített változata

Pályázati felhívás

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nádasd 2. számú háziorvosi körzet

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9915Nádasd, Petőfi út  49.

Vas megye, 9915Hegyháthodász, Kossuth út 36.

Vas megye, 9915Hegyhátsál, Fő út 3.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Háziorvosi alapellátási feladatok a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•               magyar állampolgárság

•               cselekvőképesség

•               szakmai önéletrajz

•               3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•               Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása

•               nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

•               Postai úton, a pályázatnak a Nádasd Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9915 Nádasd, Kossuth út. 101.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nd/1765/2020.  valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

•               www.nadasd.hu - 2020. október 19.

•               www.hegyhatsal.hu - 2020. október 19.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Közalkalmazotti jogviszony esetén a jogviszony határozatlan időre szól, 4 hónap próbaidő kikötésével. A munkakör az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján vállalkozási jogviszonyban is ellátható. Szolgálati lakás igény esetén biztosítható.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nadasd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 19.