Hegyháthodász Község Honlapjának akadálymentesített változata

Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási, létesítési és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:?a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,?épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és?nem gazdasági célú vízigény.
Az említettektől eltérő, egyéb vízilétesítmények engedélyezését az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi. Mentesek az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól a vízkivételt biztosító vízilétesítmények (kutak) jelen tájékoztatóban leírt engedélyezési eljárásai.
Kérelmek típusai:I. Vízjogi létesítési engedély
A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:?A vízjogi létesítési engedélyre vonatkozó csatolt minta szerinti kitöltött kérelem nyomtatvány (I. számú melléklet)?Tervdokumentáció, a tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolások a BM rendelet szerint?Fúrt kút esetében: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
Letölthető minta
II. Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély
A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezése szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményre vonatkozóan a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak. 
Engedélyezés menete:A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint. Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet szerint tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik
A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:?A vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta szerinti kitöltött kérelem nyomtatvány (II. számú melléklet)?Tervdokumentáció, a tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolások a BM rendelet szerint?Fényképfelvétel a kútról és környezetéről?Fúrt kút esetében: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
Letölthető minta

III. Vízjogi megszüntetési engedély
A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:?A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta szerint kitöltött kérelem nyomtatvány (III. számú melléklet)?Tervdokumentáció, a tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolások a BM rendelet szerint?Fúrt kút esetén: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
Letölthető minta
A kérelmeket a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9915 Nádasd, Kossuth L. u. 101.) kell megküldeni, vagy személyesen behozható Ügyfélfogadási időben. Telefonon tájékoztatás kérhető a 06-9/524-014-es telefonszámon. A kérelem nyomtatványok a www.nadasd.hu honlapról letölthetők.
Tervező mérnökök elérhetőségei:
-Vasi Agilitás Kft. Bangó Ernő ügyvezető, 9771 Balogunyom, Akacs Mihály u. 12, tel.: 06-94/500-180, 06-20/970-4625
-Szakály Mérnöki Iroda Kft., Szakály László ügyvezető, 9700 Szombathely, Apáczai Csere János st. 12. Tel: 0620/9732-485, email: szakalykft@gmail.com
Nádasd, 2018. október 31.
Aggné Kovács Ildikó sk.jegyző